بازتاب خبری برگزاری همایش شیعیان ایتالیا در میلان

 

به همت مرکز فرهنگي امام علي (ع) ميلان، همايش شيعيان ايتاليا در قالب کنفدراسيون اسلامي شيعيان در ايتاليا (CISI)، 24 آوريل 2016 در محل مرکز فرهنگي امام علي (ع) شهر ميلان برگزار گرديد. در اين مراسم، مراکز و گروه‌هاي مختلف شيعي از سراسر ايتاليا همچون مؤسسه اسلامي الصراط شهر کومو، مرکز اسلامي اماميه ميلان، مرکز اسلامي توحيد شهر تورينو، مرکز اسلامي جعفريه شهر لينيانو، انجمن‌ اسلامي دانشجويان ميلان و مرکز فرهنگي امام علي (ع) ميلان حضور داشتند. خبرنگار واحد مرکزي خبر صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در ايتاليا، آقاي حميد معصومي‌نژاد، براي انعکاس اين رويداد مهم در برنامه حاضر شدند و به تهيه گزارش پرداختند. در ادامه، گزارش مصور آقاي معصومي‌نژاد و انعکاس اين رويداد در خبرگزاري هاي صدا و سيما و جمهوري اسلامي (ايرنا) را مشاهده نمائيد.

همايش امام علي (ع) در ميلان ايتاليا؛ دعوت مسلمانان به وحدت كلمه

برگزاري همايش شيعيان در ايتاليا+مصاحبه

مشاهده ويدئوي مربوطه