برنامه مراسم احیاء شب های قدر در محل مرکز

برنامه احياي شب هاي قدر امسال (2016) در محل مرکز فرهنگي امام علي (ع) ميلان-ايتاليا طبق ليست ذيل اعلام مي شود. لذا از هم وطنان و ساير مسلمانان روزه دار خواهشمنديم با حضور به موقع در اجراي هر چه بهتر برنامه ها ياري نمايند.

شب نوزدهم برابر با جمعه 24 ژوئن

شب بيست و يکم برابر با يکشنبه 26 ژوئن

شب بيست و سوم برابر با سه شنبه 28 ژوئن

برنامه ها:

جزخواني قرآن کريم 20:30-21:30

نماز جماعت مغرب و عشاء : 21:45-22

صرف افطار : 22:00-22:30

دعاي جوشن کبير: 22:30-23

سخنراني حجت الاسلام فائزنيا: 23:00-23:30

مراسم احيا و توسل : 23:30-24