برگزاری مهدکودک قرآنی

مرکز فرهنگي امام علي عليه السلام در نظر دارد در قالب مهدکودک قرآني ويژه کودکان 3 تا 6 سال دو روز در هفته در محل مرکز فرهنگي امام علي عليه السلام برگزار نمايند.

علاقمندان مي توانند با شماره تلفن 3737765847 تماس بگيرند و يا با آدي تلگرامي مرکز فرهنگي مکاتبه فرمايند.

telegram.me/Culturale_ImamAli