سخنرانی در معبد بوداییان میلان

با دعوت کن پن لاما روحاني معبد بودائيان ميلان حجه الاسلام فائزنيا در معبد بودائيان حاضر و ضمن بازديد از مکان به ايراد سخنراني پرداخت.

در اين مراسم جشن که به خاطر تولد بودا ترتيب داده شده بود و جمعي از بودائيان ميلان در آن شرکت داشتند حجه الاسلام فائزنيا پيرامون آرامش و صلح و همچنين ميلاد حضرت امام زمان(عج) مطالبي را ايراد نمودند که مورد استقبال و تشويق حضار قرار گرفت.

در پايان بيانات، ايشان اقدام به خواندن دعاي فرج نمودند.