نظر شما در رابطه با سایت چیست؟


Statistiche di riepilogo

visitatori oggi : 2201 persona

ieri : 1703 persona

Visite totali : 50086 persona

brevetto

chi siamo

   ايران و ايتاليا از جمله کشورهايي هستند که سابقه تاريخي ، تمدني قابل توجهي دارند . اسناد تاريخي موجود نيز بيانگر خاستگاه هاي مشترک اقوام است ، وبه عنوان مثال آيين مهرازايران به رم رفت و طرفداران زيادي پيدا کرد .  در ادوار مختلف تاريخ مبادلات فرهنگي ، هنري و علمي ميان دو کشور از اهميت زيادي برخوردار بوده است .