آخرین دعای کمیل سال 1394

پنجشنبه اين هفته 27 اسفند 1394 {17 مارس2016}آخرين دعاي کميل امسال در مرکز فرهنگي امام علي عليه الشلام برگزار مي گردد.

از عموم هموطنان عزيز دعوت مي شود در اين برنامه معنوي شرکت فرمايند.

شروع مراسم ساعت 8 شب مي باشد.